Specialistenplan.nl

Metselaar

Bij het bouwen van een huis, worden er bakstenen aan de buitenkant van het huis geplaatst. Bakstenen zijn inmiddels niet meer weg te denken uit het straatbeeld in Nederland. Elk huis heeft namelijk een bakstenen buitenkant. Een metselaar is een vakman die stenen of blokken natuursteen metselt, oftewel dusdanig op en tegen elkaar plaatst dat de ruimtes tussen de stenen volledig gevuld zijn door metselspecie.

Meestal wordt een metselaar bijgestaan door een opperman. Een opperman zorgt ervoor dat de metselaar voldoende metselspecie of stenen tot zijn beschikking blijft hebben. Er wordt onderscheid gemaakt tussen schoon en vies metselwerk. Schoon metselwerk betreft de kant van een muur die wordt afgevoegd. De vuile kant wordt afgewerkt door het stuc- en timmerwerk en hoeft niet altijd mooi afgewerkt te worden tijdens het metselen. Voor beide vormen geldt dat het metselwerk waterpas moet zijn.

De werkzaamheden van een metselaar

Metselaars hebben een aantal taken waarin ze gespecialiseerd zijn. Hieronder de werkzaamheden die zij verrichten;

  • Bestuderen van bouw-en werktekeningen
  • Berekenen van hoeken en lagen
  • Mixen van specie op basis van zand en cement
  • Op maat maken van stenen en blokken natuursteen
  • Verwijderen van overtollige specie
  • Afwerken van voegen

De gespecialiseerde metselaar

Metselaars werken doorgaans met en voor aannemers- of metselbedrijven. Voornamelijk werken metselaars op nieuwbouw- of renovatieprojecten. Tijdens de werkzaamheden houden ze korte lijnen met; werkvoorbereiders, aannemers, oppermannen en uitvoerders.

mason-gfa397cad5_1920